Nhang Nụ Trầm Hương cao cấp, giao hàng toàn quốc

Nhang Nụ Trầm Hương

  160.000

  • Số lượng nụ trầm 60 nụ/hộp
  • Thời gian cháy 15 – 20 phút/nụ
  • Tuổi trầm: 12 năm
  • Thời gian lưu hương 2, 3h
  • Thành phần: Bột trầm hương và keo bời lời
  Danh mục: