Tích đức, hành thiện cải tạo vận mệnh

Tích đức, hành thiện cải tạo vận mệnh

tích đức

Đức được chia thành “Dương Đức” và “Âm Đức” . Từ nhỏ chúng ta vẫn thường nghe ông bà căn dặn: “Tích đức, hành thiện” . Phải tích âm đức không cho mình cũng cho con cháu.

tích đức

 

* Làm việc tốt để người khác biết gọi là “Dương đức”, dương đức phúc báo nhanh người ta sẽ ca ngợi bạn tuyên dương bạn, báo đáp bạn bằng vật chất hoặc khen thưởng biểu dương. Dương đức đã được báo đáp rồi sẽ hết.

* Làm việc tốt mà không để người khác biết gọi là “Âm đức”. Âm đức dù không được ai biết đến, không được ai biểu dương nhưng tích được lâu dài và phúc báo lớn, đừng sợ làm việc tốt thì sẽ chịu thiệt. Hành thiện sẽ tích đức, đức ấy vĩnh viễn là của bạn người khác không thể trộm được không thể tự nhiên lấy đi. Tự mình tu đức thì tự mình được phúc báo, vì đức là một loại năng lượng. Tuy đức sờ không thấy nhìn không được nhưng không lúc nào và không nơi nào là không tồn tại.

* Dương đức không lâu dài đa số là tùy theo việc làm tốt mà nhận được phúc báo ngay trong đời. Âm đức tích được lâu, hơn nữa càng tích càng lớn càng tích càng dày còn có thể để lại phúc trạch cho cháu con, do đó làm việc thiện thì nên xuất tự đáy lòng không nên truy cầu để người khác biết. Người xưa rất coi trọng âm đức cho rằng âm đức mới là trân quý, còn dương đức chỉ là một chút hư danh không có giá trị thực tế đối với sinh mệnh.

tu thân dưỡng đức

* Ngược lại, với Dương đức và Âm đức chính là Dương ác và Âm ác. Làm việc xấu để người khác biết là dương ác, dương ác khi bị người khác biết là bị báo ứng rồi sau khi báo hết thì không còn nữa. Những việc xấu đã từng làm thì không nên giấu giếm, bởi càng có nhiều người biết thì càng tốt. Tại vì báo hết rồi thì sẽ không còn ác nữa.

* Còn những việc xấu khi làm không ai biết được gọi âm ác, âm ác này khiến kẻ gây ra chịu quả báo đau khổ lâu dài ở tương lai hoặc kiếp sau. Nhiều kẻ cho rằng không có người biết nên âm ác gây ra liên tục, tuy vậy trên đầu 3 thước có thần linh, sổ sách nơi địa phủ đều ghi lại rõ ràng những hành vi bất thiện này. Phật giáo, Đạo giáo và Cơ Đốc giáo đều giảng sám hối, hễ sám hối thì tội nghiệp sẽ dần tiêu tan.

* Chúng ta thành tâm hướng tới Thần Phật nói ra những lỗi lầm mình đã phạm cảnh tỉnh những hành vi của mình không làm việc xấu nữa. Sửa đổi quy chính tư tâm dục vọng của mình gắng hết sức làm việc tốt, đó gọi là sám hối chân chính. Có người làm nhiều việc ác, cũng đến chùa nhà thờ sám hối sau đó về nhà tiếp tục làm việc ác như xưa. Người như thế không tích được đức, không có phúc báo hễ đức lúc vẫn phải gặp ác báo.

* Xúi giục thị phi, phỉ báng sau lưng hủy hoại danh dự người khác,… là những âm ác mà nhiều người trong vô minh mà đang tạo. Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy nhưng lâu dài đều đang tạo nghiệp rất lớn, những tội này có thể không trả nơi dương gian nhưng đến âm gian đều phải hoàn trả, không những trả mà thống khổ phải cùng cực.

* Âm đức là thiêng liêng cho nên nếu làm việc thiện mà cố ý khoa trương bản thân để được danh và lợi thì hiệu lực của âm đức sẽ tự nhiên mất đi, người ấy không tích được âm công và cũng không khỏi được tác dụng chân chính của hành thiện. Chỉ có không màn danh lợi, lặng lẽ làm việc thiện thì mới thực sự là hành thiện tích âm đức chân chính.

tranh gỗ chữ đức

Trong cuốn “Âm đức văn” “âm đức” còn mang ý nghĩa “Thiên nhân cảm ứng”, con người nên tự mình hành thiện làm việc tốt nhưng không khoa trương ở khắp mọi nơi. Chỉ cần lặng lẽ âm thầm đi làm là được, bởi vì Thượng Thiên là cảm ứng được lòng người. Cho dù một người làm việc thiện mà không ai biết thì Văn Xương Đế Quân vị Thần chủ quản công danh phúc lộc, cũng sẽ âm thầm phù hộ và ban phước lộc cho người ấy.

“Vạn sự tùy tâm” chỉ trong tâm chứa điều lương thiện con người ắt sẽ làm việc thiện, người ít tiền có thể làm việc thiện nhỏ tùy theo sức của mình mà dùng thiện tâm để giúp đỡ người khác. Chỉ cần có thiện tâm thì sẽ thấy xung quanh có rất nhiều việc thiện đang chờ bạn, ngồi xe nhường chỗ quét dọn vệ sinh môi trường xung quanh, nhặt được của rơi trả lại người mất đối xử với người lễ độ hòa ái, hiếu kính với bề trên khoan dung với kẻ dưới… Đều là những việc tích được Âm đức

Cổ nhân dạy rằng “Lập công danh chẳng bằng tích âm đức” dựng lập tiếng thơm, theo đuổi địa vị cao sang chẳng bằng bồi đức âm đức. Cho nên muốn vận mệnh tốt ra sao cần xem âm đức tích lũy thế nào.

Những mẫu tranh thư pháp chữ Đức bằng gỗ

Những mẫu tranh gỗ trang trí phòng khách đẹp, được nhiều gia chủ lựa chọn

Nguồn: Youtube

Trả lời